แสตมป์ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 2563
ตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาสกรมสมเด็จพระเทพฯ เจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ไปรษณีย์ไทยได้มีการออกตราไปรษณียากรที่ระลึก ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ทางไปรษณีย์ไทยได้ออกตราไปรษณียากรทั้งหมดจำนวน 8 แสนดวง ซึ่งจะมีการเปิดจำหน่ายให้กับประชาชนคนไทยในวันแรกวันที่ 4 […]