สมัครเข้าร่วม Influencer Affiliate Program กับ ACCESSTRADE
3 อย่างที่ต้องรู้สำหรับ Affiliate Influencer Marketing ปัจจุบันโลกของการตลาดออนไลน์ กำลังเติมโตแบบรวดเร็วมากๆ ทำให้ในประเทศไทยของเรามี Influencer หรือ ผู้มีอิทธิพลที่มีผลต่อควมคิด และ การตัดสินใจต่อกลุ่มเป้าหมาย สำหรับ Influencer นั้นจะแบ่งออกเป็นหลายประเภท […]