เงินเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน งวดแรก 4,000 บาท เข้าแล้ว
เช็คเงินด่วน เราชนะกลุ่มไม่มี สมาร์ทโฟน รับเงินแล้วตอนนี้ 5,000 บาท จากการตรวจสอบโครงการ เราชนะ ในส่วนของผลการทบทวนสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้เปิดเผยถึงกลุ่มสละสิทธิ์เราชนะ ด้วยเหตุผล “ไม่มีสมาร์ทโฟน” และสามารถเข้าไปลงทะเบียนใหม่ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา […]
เงินเข้าบัญชีแล้ว เยียวยาเกษตรกร กลุ่ม 3
เช็คบัญชีด่วน โอนเงินเยียวยาเกษตรกร กลุ่มที่ 3 มีคนได้เงินแล้ว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ได้มีการแจ้งข่าวเกี่ยวกับการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร กลุ่มที่ 3 จากการตรวจสอบ มีพี่น้องเกษตรกร ได้รับเงินครบทั้ง 3 […]