ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร ใครที่ยังไม่ได้เช็คด่วน
เช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร ใครที่ยังไม่ได้เงิน ธ.ก.ส. มีคำตอบ ตามติดข่าวสารล่าสุด “การจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกร” ตามนโยบายรัฐบาล กรณีโครงการประกันรายได้เกษตรกร หรือ เงินประกันรายได้เกษตรกร จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าเกษตรกรบางรายยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ หรือ เงินประกันรายได้เกษตรกร และได้มีการสอบถามไปยังเพจเฟซบุ๊คของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้คำตอบว่า เกษตรกร […]