ผลกระทบในวงกว้างจากไฟป่า
ไฟป่า ปีนี้รุนแรงกว่าที่ผ่านมา หลายคนจะเห็นข่าวหลายข่าวบนโลกออนไลน์ที่คนหลายกลุ่มร่วมกันระดมทุนช่วยเหลือไฟป่า โดยคนดังหลายคนมีการเรี่ยไร เพื่อซื้ออุปกรณ์สำหรับดับไฟป่าเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไฟป่าในปีนี้รุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้มีเจ้าหน้าอาสาสมัครดับไฟป่าเสียชีวิตลงหลายคน สถานการณ์การเกิดไฟป่าในประเทศไทยในปีนี้ (2563) 11 กุมภาพันธ์ 2563 อุทยานแห่งชาติทับลาน มีการปิดการท่องเที่ยวที่ผาเก็บตะวัน หลังไฟป่าไหม้กินพื้นที่ไปกว่า 2 […]