มติ ครม. ฉบับสมบูรณ์ ปิดสถานที่เสี่ยงกรุงเทพฯ 14 วัน
ลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีความเสี่ยงสูง ประกาศจากทางโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการแถลงว่าที่ประชม ครม. วันนี้ มีมติเข้มข้น ป้องกัน โควิด-19 โดยจะปิดเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบางส่วน ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ […]