กรุงเทพสั่งปิดโรงเรียน
กรุงเทพฯสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง และ ศูนย์เด็กเล็กชั่วคราว ประกาศจากผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ โดยออกมาระบุ หลังจากที่สำนักการศึกษาออกประกาศลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ให้ปิดโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 14 […]