รัฐบาลและท้องถิ่นของไต้หวัน ดูแลคนไต้หวันที่กักตัวอย่างไร? โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID – 19 นั้นเริ่มมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและตอนนี้มีการระบาดเพิ่มขึ้นทั่วโลก ไต้หวันที่เป็นประเทศใกล้ชิดของจีนนั้น ตื่นตัวเป็นอย่างมาก ในสถิติล่าสุด ประเทศไต้หวันมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 45 คนและเสียชีวิต 1 คน […]