ช้อปดีมีคืน 2565 Affiliate Program
รายละเอียดโปรโมชั่น ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท โครงการช้อปดีมีคืนกลับมาอีกครั้ง สำหรับเป้าหมายหลักของโครงการช้อปดีมีคืนนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในปี 2565 โดยจูงใจให้ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2565 ได้โดยในครั้งนี้ มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 มกราคม […]