จองวัคซ๊นโมเดอร์นา
ขั้นตอนในการจองวัคซีนโมเดอร์นา เข็มละ 1,650 บาท ประชาชนคนไทยที่มีความสนใจที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา กับทางโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งล่าสุดโรงพยาบาลเอกชนอย่างโรงพยาบาลสมิติเวช เปิดให้ประชาชนได้จองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มละ 1,650 บาทวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 วัน นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ […]