ขั้นตอนในการใช้งาน คนละครึ่ง
สอนทุกขั้นตอน วิธีใช้งานคนละครึ่ง แจกเงิน 3,000 บาท โครงการคนละครึ่งรัฐแจกเงินให้ 3,000 บาท เปิดให้ลงทะเบียน 16 ตุลาคม 2563 นี้ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนรัฐแจกเงิน ด้านล่างจะเป็นวิธีการใช้งานแบบง่ายๆ สำหรับร้านค้าและประชาชน […]