เผยแล้ว! เงินดิจิทัล 10,000 บาท จากรัฐ ใครจะมีสิทธิได้บ้าง ได้เมื่อไหร่?

ความหวังที่ทุกคนรอคอย ใกล้เข้ามาอีก 1 ก้าวแล้ว กับการประกาศจากทาง นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง “นายเศรษฐา ทวีสิน” ได้มีการแถลงผลการประชุม ของคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิตอล 10,000 บาท ผ่านทาง Digital Wallet เรียบร้อยแล้ว แน่นอนว่าต้องมีคนเฮ ที่จะได้รับเงินหมื่นแน่นอน แต่ใครจะมีสิทธิได้รับบ้าง มาดูรายละเอียดกันได้เลย…

เงินดิจิตอล 1o,ooo บาท

ใครที่รอคอยเงินดิจิทัล 10,000 บาท จากทางรัฐบาลคุณเศรษฐา เตรียมเฮได้เลย งานนี้ได้มีเงินไปใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกันแล้ว! วางแผนจับจ่ายใช้สอยไว้กันได้ล่วงหน้าเลย ในขณะเดียวกันก็ต้องเสียใจกับจำนวนในการมอบเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่มีจำกัด เพราะจะไม่ได้รับกันทุกคน ทางภาครัฐจะแจกเฉพาะ 50 ล้านคนเท่านั้น โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิที่จะได้รับเงินดิจิทัล ตามคุณสมบัติเท่านั้น และนอกจากนั้นแล้ว ยังมีการกำหนดวิธีการใช้เงินอีกด้วย

คุณสมบัติ สำหรับผู้ได้รับเงินดิจิตอล 1o,ooo บาท

  1. ต้องเป็นประชาชนไทย ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
  2. ต้องมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 70,000 บาท
  3. และต้องมีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท
  4. โครงการจะเริ่มต้นช่วง พ.ค. 2567 และจะสิ้นสุด เม.ย. 2570

สำหรับคุณสมบัติข้อ 3 และ ข้อ 4 ต้องนำมาเทียบทั้ง 2 กรณี ถ้าหากมีข้อใดข้อหนึ่ง ก็ถือว่าผิดคุณสมบัติ เช่น ถ้ารายได้เกิน 70,000 บาทต่อเดือน ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ แม้มีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาท หรือ มีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาท แม้รายได้น้อยกว่า 70,000 บาท ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นกัน

วิธีการใช้เงินดิจิตอล 10,000 บาท

การใช้สิทธิเงินดิจิตอล 10,000 บาทน มีกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายได้ใน 6 เดือน และต้องใช้จ่ายในระดับอำเภอ ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยเงินดิจิทัล 10,000 บาท สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ แต่ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าอื่นๆ ที่กำหนดไว้ได้ จะมีอะไรบ้าง มาดูกัน!

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง

  1. สามารถใช้สำหรับซื้อสินค้า ของอุปโภคบริโภคเท่านั้น
  2. ไม่อนุญาติใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้
  3. ไม่อนุญาติซื้อของที่เป็นอบายมุขทั้ง เหล้า บุหรี่
  4. ไม่อนุญาติซื้อบัตรกำนัล บัตรเงินสด เพชร พลอย ทองคำ อัญมณี
  5. ไม่อนุญาติชำระหนี้ ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ
  6. ไม่อนุญาตินำไปจ่ายค่าเทอม ค่าเรียนได้

ใครที่มีสิทธิในการได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท จากภาครัฐได้ ก็เตรียมเฮได้เลย เพราะจะได้เริ่มใช้กันในปีหน้า พ.ค.67

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *