อัพเดตหลักเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุ 2566 เงินออกวันไหน ลงทะเบียนยังไง มีเงื่อนไขดังนี้ จากกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ออกประกาศเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีนี้ สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุรายเดิมยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาต่อเหมือนเดิม แต่สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ที่กำลังจะลงทะเบียนหรือกำลังรอพิจารณารับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีนี้ต้องรอเงื่อนไขใหม่จากทางคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะกำหนดและแจ้งออกมา หลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบัน จะมีให้กับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไว้แล้ว โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์เบื้องต้นคือ จะต้องผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป […]