ลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มพิเศษ

ลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มพิเศษ ที่ไม่ใช่แค่กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเท่านั้น

อัพเดทโครงการ เราชนะ ล่าสุดที่เพิ่งจะมีการเปิดจุดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งกลุ่มนี้นอกจากจะมีกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้ว จะยังรวมไปถึงกลุ่มพิเศษ นั่นก็คือกลุ่มที่อยู่ในภาวะ พึ่งพิงหรือต้องการความช่วยเหลือ ยกตัวอย่างเช่น ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ทุพพลภาพ, ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียบเองได้ หรือ ไม่สามารถเดินทางไปใช้จ่ายสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

จากการตรวจสอบล่าสุดทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้เพิ่มปุ่มใหม่เป็นปุ่มสีแดงที่มีชื่อว่า “ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ” จากเดิมที่เปิดให้คนกลุ่มนี้สามารถลงทะเบียนที่สาขา และ จุดบริการของธนาคารกรุงไทยที่มีมากกว่า 1,894 แห่งนั้นล่าสุดทางกระทรวงการคลัง ได้มีการเพิ่มจุดรับลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยประชาชนที่อยู่ในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน หรือ ผู้สูงอายุสามารถทำการลงทะเบียนได้ที่สาขา หรือจุดบริการของธนาคาร เช่น ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพิ่มการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สำนักงานคลังจังหวัด, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่, สำนักงานสรรพากรพื้นที่ รวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย

ในส่วนของเมนูใหม่ล่าสุดบนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่เป็นปุ่มสีแดง ที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ เมนูใหม่นี้เปิดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานข้างต้นที่มีกว่า 3,500 จุด สามารถใช้บริการในการอำนวยความสะดวกสำหรับการลงทะเบียนให้กับกลุ่มผู้ที่มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  เมนูดังกล่าวประชาชนทั่วไปก็สามารถใช้งานและ ลงทะเบียนด้วยตัวเองได้เช่นเดียวกัน โดยขั้นตอนนี้คล้ายกับการลงทะเบียนเราชนะทั่วไป แต่จะต้องทำการกรอก ชื่อ-นามสกุล, ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสิทธิ รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของผู้เป็นตัวแทนในการลงทะเบียนด้วย นอกจากจะมีช่องให้ระบุเบอร์ติดต่อแล้ว ยังสามารถใส่เบอร์ผู้ขอรับสิทธิเองได้ด้วย เพราะฉะนั้น ใครที่ตกหล่น, ลงทะเบียนไม่ทัน รวมไปถึงติดขัดจากการลงทะเบียน เราชนะก่อนหน้านี้ ยังสามารถลงทะเบียนเราชนะในรอบกลุ่มพิเศษนี้ได้อยู่ สำหรับเงื่อนไขหรือ คุณสมบัติในการลงทะเบียน เหมือนกับรอบปกติ ต่างกันเพียงแค่วิธีในการจ่ายเงิน ที่จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการชำระสินค้า หรือบริการแทนแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง

ระยะเวลาในการลงทะเบียนรับเงินเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน และ กลุ่มพิเศษ แบ่งออกเป็น 2 รอบด้วยกัน

รอบที่ 1 ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ

  • สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
  • ตรวจสอบสิทธิ และ จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 4 มีนาคม 2564
  • ได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคม 2564

รอบที่ 2 ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ

  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564
  • ตรวจสอบสิทธิ และ จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 15 มีนาคม 2564
  • ได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 19 มีนาคม 2564

ผู้ที่ได้รับสิทธิเราชนะ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน รวมไปถึงเราชนะกลุ่มพิเศษ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วพบว่าได้รับสิทธิ จะสามารถใช้จ่ายเงิน เราชนะ จำนวน 7,000 บาท ได้ผ่านบัตรประชาชน

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *