ขั้นตอนในการตรวจหาเชื้อโควิด หลังเดินทางกลับไทย

กระทรวงสาธารณสุข เปิดขั้นตอนในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *