เงินประกันรายได้ชาวสวนยาง โอนเงินรอบ 2

เช็คเงินประกันรายได้ชาวสวนยาง ใครที่ยังไม่ได้รับเช็คบัญชีด่วน โอนรอบ 2 วันนี้

โครงการประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ในระยะที่ ปีจำปี 2563/64 ทางการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. แจ้งว่าพร้อมจ่ายเงินประกันรายได้ล็อต 2 แถมยังบอกข่าวดีอีกด้วยว่า จะมีเงินไหลเข้ากระเป๋าของเกษตรกรชาวสวนยางสูงสุดถึง 3,000 บาท

ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ในงวดที่ 2 ได้มีการเริ่มจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 1 ล้านกว่าราย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,323.34 บาท โดยได้มีการกำหนดราคายางพาราอ้างอิงตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 62.83 บาท ต่อกิโลกรัม หากไม่ชดเชยราคาน้ำยางสดจะอยู่ที่ 49.83 บาทต่อกิโลกรัม ชดเชย 7.17 บาทต่อกิโลกรัม
  • ราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคาอยู่ที่ 19.35 บาทต่อกิโลกรัม ชดเชยอยู่ที่ 3.65 บาทต่อกิโลกรัม
  • พร้อมโอนเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางได้ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นี้

ทางด้านรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการแจ้งกับพี่น้องเกษตรกร ถึงสิทธิที่จะได้รับต่อการออกประกาศของการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางภายหลังวันที่ประกาศนี้ ขั้นตอนต่อไปคือในอีก 3 วันทำการของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะทำหน้าที่โอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงตามสิทธิที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับ วันนี้เป็นวันที่ 28 ธันวาคม 2563 จากที่การยางแห่งประเทศไทยได้แจ้งว่าจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตกรชาวสวนยางไม่เกิน 28 ธันวาคม 2563 เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวสวนยาง แนะนำให้เช็คบัญชีรอรับเงินโอนเข้าวันนี้

มาตรการส่งเสริมนี้มีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันราคายางพาราให้สูงขึ้น ซึ่งทางรัฐบาลได้ทำคู่ขนาดไปกับโครงการประกันรายได้ ยกตัวอย่างเช่น มาตรการกำกับการดูแลปริมาณ โดยผู้ประกอบกิจการยางที่มีปริมาณการรับซื้อตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป จะต้องทำการแจ้งปริมาณการซื้อ และ ปริมาณการจำหน่าย และ ปริมาณการใช้ไป รวมไปถึงปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บสินค้ายางพารา ไปจนถึงการจัดทำบัญชีคุมรายวัน ส่วนสุดท้ายคือมาตรการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วนงานรัฐตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ไปจนถึง กันยายน 2565

เกษตรกรชาวสวนยางสามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้ชาวสวนยางได้ที่

  • https://chongkho.inbaac.com/
  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และกดที่ปุ่มค้นหา

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *