สรุปข้อมูลสินเชื่อบ้าน 'ธอส.' เราไม่ทิ้งกัน ดอกเบี้ย 1.99%

รายละเอียดสินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน

 • ก่อนหน้านี้ได้มีทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว (อ่านเพิ่มเติม: ชวนอ่าน! 10 มาตรการช่วยเหลือจาก ธอส. เพื่อลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโควิด-19)
 • ซึ่งล่าสุดทางธอส. ได้มีการเตรียมวงเงิน 20,000 ล้านบาท ให้กู้สำหรับบุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม 10 มาตการช่วยเหลือของ ธอส. ชื่อโครงการ สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดสินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน

 • คุณสมบัติผู้กู้:
  • ได้รับสิทธิ์ตาม “มาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท” หรือ
  • บุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม 10 มาตการช่วยเหลือของ ธอส.

 • อัตราดอกเบี้ย:
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี ใน 2 ปีแรก
  • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี
  • ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี และปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้
  • กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR–1.00% ต่อปี
  • กรณีรายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.150% ต่อปี)

 • วงเงินกู้:
  • กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกัน
  • ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
  • คิดค่าประเมินราคาหลักประกันในอัตราพิเศษ
  • ให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี

 • ระยะเวลาโครงการ:
  • สามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 ธันวาคม 2563

 • วัตถุประสงค์สินเชื่อ:
  • ให้กู้เพื่อซื้อ (ครอบคลุมทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสอง) ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ตามวัตถุประสงค์หลัก

สรุปข้อมูลสินเชื่อบ้าน 'ธอส.' เราไม่ทิ้งกัน ดอกเบี้ย 1.99%


ข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์: https://www.ghbank.co.th/ 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *