ธนาคารออมสิน ออกมาตรการพักหนี้ลูกค้า

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการพักหนี้ลูกค้าที่อยู่ที่พื้นที่สีแดง 28 จังหวัด คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1.9 ล้านราย

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *